Eğitim kitapları hazırlarken kendimizi öğretmenin yerine koymaya gereksinim duymuyoruz. Çünkü biz zaten öğretmeniz.

Çocuk yazını yapıtları hazırlarken de kendimizi çocukların yerine koymaya gereksinim duymuyoruz. Çünkü her öğretmen gibi biraz da çocuğuz. Ve her çocuk gibi sahici, eğlenceli, yaratıcı... Ve her öğretmen gibi çalışkan, profesyonel, yaratıcı...

Gözlerimizden biri öğretmence, biri çocukça bakıyor. Bu nedenle gördüklerimize, gösterdiklerimize ve baktığımız yerlere güvenebilirsiniz.

Ramazan Tortop